er>

Oddziały


Struktura organizacyjna  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddziału Okręgowego w Białymstoku    
 
Rada Oddziału Okręgowego w Białymstoku

1. Romuald Gumienniak - przewodniczący
2. Józef Wyszyński - wiceprzewodniczący
3. Roman Majewski - sekretarz
4. Krzysztof Kobryniak - członek
5. Tadeusz Kowalewski - członek
6. Wiesława Puchacewicz - członek
7. Zenon Sielewonowski - członek
8. Mieczysław Sobolewski - członek  

Komisja Rewizyjna Oddziału Okręgowego w Białymstoku

1. Krzysztof Pietrzak          -  przewodniczący
2. Franciszek Wojtkowski  -  wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Pijagin            -   sekretarz

Nasi asystencji kościelni

Ks. dr Waldemar Świątkowski
Ks. dr Dariusz Wojtecki 

Oddziały

W strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego w Białymstoku 
działają następujące Oddziały:

Oddział w Białymstoku
15-032 Białystok, ul. Przygodna 14 lok U4 tel/fax 85 732-21-18 , 22 490-68-05
Roman Majewski  -  przewodniczący Rady Oddziału.


Oddział w Augustowie
Mieczysław Sobolewski  -  przewodniczący Rady Oddziału.
Oddział w Boćkach
Helena Kłosińska  -  przewodnicząca Rady Oddziału.
Oddział w Bielsku Podlaskim
Wiesława Puchacewicz  -  przewodnicząca Rady Oddziału.
Oddział w Ciechanowcu
Krzysztof Kobryniak  -  przewodniczący Rady Oddziału.
Oddział w Łomży
18-400 Łomża, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 lok.9
Tadeusz Kowalewski  - p.o. przewodniczący Rady Oddziału.Oddział w Siemiatyczach
Zenon Sielewonowski  -  przewodniczący Rady Oddziału.
Zespół Formacyjno Zadaniowy ds. formacji katolicko – społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Józef Wyszyński      -  przewodniczący Zespołu.