er>

sobota, 1 marca 2014

Relacja ze spotkania o Żołnierzach Wyklętych w Łomży


Dnia 1 marca 2014 roku z okazji obchodzonego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Łomży zorganizowało spotkanie pod hasłem „Żołnierze Wyklęci – pamięć odzyskana”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w którym uczestniczyli zarówno członkowie jak i sympatycy Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Ks. Aleksander Suchocki, który przybliżył zgromadzonym uczestnikom ogólną sytuacją Polski w latach 1939 – 1952, ukazał również jak prawda o wydarzeniach z tego okresu  była zakłamywana przez reżim, ważnym elementem wystąpienia Ks. było wspomnienie o ustanowieniu Państwowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Następnie Ks. Aleksander scharakteryzował powstanie antykomunistyczne, a także przybliżył uczestnikom spotkania postaci Żołnierzy Wyklętych oraz ich działalność. Bliższej charakterystyce został poddany Stanisław Marchewka pseudonim „Ryba” żołnierz działający na terenie naszego regionu (Jeziorko koło Łomży) Następnie głos zabrał Pan Józef Poteraj więzień obozów stalinowskich, który przytaczał wspomnienia spisane w książce swojego autorstwa „Moje zmagania z UB” Spotkanie zakończyło się projekcją filmu przedstawiającego postać Żołnierza Wyklętego Stanisława Marchewki „Ryba”. Film był ilustracją faktu, iż Żołnierze Wyklęci częstokroć przez UB byli zmuszani do współpracy, która kończyła się tym, że byli Żołnierze powracali do walki zbrojnej z okupantem nie podejmując walki zbrojnej.
Fotorelacja ze spotkania dostępna pod tym adresem.