er>

środa, 21 maja 2014

Duża Rodzina – łączy, uczy, wspiera

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo – Szkoleniową: "Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji prokreacyjnej i opiekuńczej. „Duża Rodzina – łączy, uczy, wspiera” w ramach Podlaskich Dni Rodziny 2014.
Termin konferencji: 24 V 2014 (sobota) PWSIiP w Łomży,  godz. 9.00 ul.
Akademicka 1 (aula A).


Konferencja Naukowa – Szkoleniowa *

*Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji prokreacyjnej i opiekuńczej. *

*„Duża Rodzina – łączy, uczy, wspiera”*

*w ramach Podlaskich Dni Rodziny 2014***

*24 V 2014 (sobota) PWSI i P w Łomży, ul. Akademicka 1 (aula A), *_Program _*

9.00 -Otwarcie konferencji

Przywitanie gości:_ dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wprowadzenie:_ dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PWSIiP Dyrektor Instytutu Społeczno - Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Wystąpienia gości:

Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Elizabeth Rötzer  - Dyrektor Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny w Austrii

Ks. dr Jacek Kotowski - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej

9.30 - dr hab. Barbara Cieślińska (Instytut Socjologii
UniwersytetwBiałymstoku) -**Zamiany sytuacjispołeczno demograficznej podlaskich rodzin.*__*

10.15 - dr Tadeusz Wasilewski (Centrum „Napromedica” w Białymstoku) -Problemy prokreacyjne rodziny – metody ich rozwiązywania

11.00 Przerwa kawowa

11.30 – dr hab Andrzej Kochański(UKSW)- Problemy prokreacyjne – wybrane zagadnienia poradnictwa genetycznego .

12.15 - dr Elżbieta Gołąb (INER Polska) – Tele-informatyczne metody edukacji i konsultacji małżonków w problemach prokreacyjnych - ofertaINER Polska.

13.00 – drAgata Gołębiewska (Instytut Społeczno- Humanistyczny, Instytut Medyczny PWSIiP w Łomży)-Wsparcie ipomoc socjalna dla dużych rodzin
13.30 Dyskusja
14.00 Zakończenie konferencji
W przerwiekonferencji w holu przy auli przewidziane są:_

-wystawy, prezentacje literatury i pomocy edukacyjnych,
- prezentacje multimedialne, możliwość rozmów ze specjalistami.

_Komitet naukowy _

dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PWSIiP - przewodniczący dr Tadeusz Kowalewski - wiceprzewodniczący dr hab Andrzej Kochański dr hab. Barbara Cieślińska dr TadeuszWasilewski dr Elżbieta Gołąb drAgata Gołębiewska

Komitet organizacyjny:

dr Tadeusz Kowalewski, mgr Paweł Kołakowski, mgr Jolanta Katarzyna Kowalewska, mgr Jadwiga Kołakowska.

Organizatorzy:

PWSIP w Łomży, Instytut Społeczno- Humanistyczny PWSIiP, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, INER Polska, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Łomży, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej

Sponsor strategiczny– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku


Patronat medialny: *CEM SpesMediaGroup*